Karol Miłkowski

Kancelaria Radcy Prawnego

Zakres praktyki

 

Kancelaria świadczy pełny zakres pomocy prawnej. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy w stanie podjąć się skutecznej realizacji zleceń szczególnie skomplikowanych, wymagających dużego nakładu pracy, jak i niestandardowego podejścia. Pomoc prawną świadczymy w formie stałej współpracy lub proponując jednorazowe porady prawne.

 

PRAWO CYWILNE

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

PRAWO SPADKOWE

ODSZKODOWANIA

WINDYKACJA

PRAWO RODZINNE

PRAWO PRACY

PRAWO KARNE

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO KONSTYTUCYJNE

Zapytaj o swoją sprawę, napisz do nas e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń tel. 608-337-142.


I.
PRAWO CYWILNE

Przykładowe obszary praktyki Kancelarii:

 • Dochodzenie roszczeń z umów ubezpieczenia osobowego i majątkowego, reprezentacja przed zakładami ubezpieczeniowymi, organami administracji i sądami,
 • Sporządzanie i opiniowanie umów (m.in. najmu, dzierżawy, leasingu, o pracę, zlecenie, kredytu, pożyczki, sprzedaży, aktów notarialnych, umów deweloperskich),
 • Negocjowanie umów i warunków współpracy,
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania umów;
 • Stwierdzenie nieważności umowy,
 • Ochrona dóbr osobistych,
 • Waloryzacja świadczeń cywilnoprawnych,
 • Dochodzenie wierzytelności,
 • Ochrona interesów dłużników,
 • Prawo ubezpieczeniowe,
 • Prawo bankowe, BTE, sprawy tzw. „frankowiczów”, „polislokat”,
 • Ochrona interesów kredytobiorców i pożyczkobiorców,
 • Ochrona praw konsumentów.

Zapytaj o swoją sprawę, napisz do nas e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń tel. 608-337-142


II.PRAWO NIERUCHOMŚCI

Przykładowe obszary praktyki Kancelarii:

 • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości, zasiedzenia, księgi wieczyste, akty notarialne, rozgraniczenie, służebności przesyłu (odszkodowania za tzw. „ słupy i linie energetyczne” na nieruchomościach), ustanowienie służebności drogi koniecznej,
 • Pomoc prawna w obrocie nieruchomościami, audyt prawny nieruchomości,
 • Sprawy deweloperskie: opiniowanie umów deweloperskich, roszczenia z tytułu opóźnienia w wydaniu nieruchomości lub sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, odszkodowania z tytułu wad fizycznych i prawnych budynków i lokali,
 • Prawo spółdzielcze mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,
 • Ochrona własności, użytkowania wieczystego nieruchomości, posiadania,
 • Postępowania w sprawach aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 • Odwołanie darowizny,
 • Wykup nieruchomości,
 • Odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości rynkowej nieruchomości,
 • Postępowania z zakresu podziału nieruchomości,
 • Sprawy mieszkaniowe, ochrona praw lokatorów, eksmisje, umowy najmu, dzierżawy, wykup mieszkań.

Zapytaj o swoją sprawę, napisz do nas e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń tel. 608-337-142


III. PRAWO SPADKOWE

Przykładowe obszary praktyki Kancelarii:

 • Postępowania spadkowe z zakresu dziedziczenia ustawowego i testamentowego,
 • Przyjęcie lub odrzucenie spadku, ustalanie wartości spadku – spis inwentarza,
 • Wnioskowanie o obalenie testamentu,
 • Zachowki,
 • Dział spadku i zniesienie współwłasności,
 • Wnioskowanie o powołanie kuratora nieobjętego spadku, poszukiwanie spadkobierców.

Zapytaj o swoją sprawę, napisz do nas e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń tel. 608-337-142


IV. ODSZKODOWANIA

Przykładowe obszary praktyki Kancelarii:

 • Dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynień i rent z tytułu poniesionych szkód i krzywd w wypadkach komunikacyjnych, w pracy, w gospodarstwach rolnych, „na chodniku”,
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu utraty osoby bliskiej,
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu błędów medycznych,
 • Kompleksowe dochodzenie roszczeń od zakładów ubezpieczeniowych w postępowaniu polubownym oraz sądowym,
 • Ponowne ustalenie odszkodowania z powodu pogorszenia się stanu zdrowia poszkodowanego.

Zapytaj o swoją sprawę, napisz do nas e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń tel. 608-337-142


V. WINDYKACJA

Przykładowe obszary praktyki Kancelarii:

 • Dochodzenie należności na etapie przedsądowym, sądowym, egzekucyjnym,
 • Ochrona wierzyciela przed niesolidnymi dłużnikami, wyjawianie majątku dłużnika, skargi pauliańskie,
 • Reprezentowanie dłużników w postępowaniach windykacyjnych,

Ochrona interesu dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym, skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne, wyłączenie spod egzekucji, uchylanie tytułów wykonawczych.

Zapytaj o swoją sprawę, napisz do nas e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń tel. 608-337-142


VI. PRAWO RODZINNE

Przykładowe obszary praktyki Kancelarii:

 • rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej, umowy majątkowe małżeńskie - intercyzy,
 • alimenty,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • uznanie lub zaprzeczenie uznania dziecka,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • adopcja,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • zgoda sądu na dokonanie czynności prawnej w imieniu małżonka,
 • opieka, kuratela.

Zapytaj o swoją sprawę, napisz do nas e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń tel. 608-337-142

 

VII. PRAWO PRACY

Przykładowe obszary praktyki Kancelarii:

 • Sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów,
 • Przywrócenie do pracy,
 • Odszkodowania i inne roszczenia z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy,
 • Dochodzenie zaległych wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
 • Mobbing, molestowanie, nierówne traktowanie pracowników - dyskryminacja,
 • Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i w drodze do pracy,
 • Ustalanie istnienia stosunku pracy,
 • Godziny nadliczbowe, wyjazdy służbowe, czas pracy, urlopy,
 • Ustalanie świadczenia pracy w warunkach szczególnych,
 • Zbiorowe prawo pracy,
 • Zwolnienia grupowe,
 • Zakaz konkurencji,
 • Odpowiedzialność materialna i dyscyplinarna pracowników,
 • Świadczenia związane z macierzyństwem i rodzicielstwem,
 • Dochodzenie roszczeń pracowniczych przed sądami i trybunałami,
 • Przejęcia zakładów pracy, przekształcenia pracodawcy,
 • Dochodzenie świadczeń od ZUS, KRUS i innych organów emerytalno-rentowych.


Zapytaj o swoją sprawę, napisz do nas e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń tel. 608-337-142


VIII. PRAWO KARNE

Przykładowe obszary praktyki Kancelarii:

 • Obrona Klienta w postępowaniu karnym,
 • Udzielanie pomocy prawnej w postępowaniu karnym wykonawczym,
 • Pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • Reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przed sądem,
 • Składanie wniosków o wszczęcie postępowania karnego,
 • Składanie prywatnych aktów oskarżenia.


Zapytaj o swoją sprawę, napisz do nas e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń tel. 608-337-142

 

IX. PRAWO GOSPODARCZE

Przykładowe obszary praktyki Kancelarii:

 • Stała obsługa prawna działalności przedsiębiorców,
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów, ofert handlowych,
 • Dochodzenie należności na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym,
 • Negocjacje handlowe,
 • Tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek i innych form działalności gospodarczej,
 • Postępowanie upadłościowe i naprawcze,
 • Przygotowywanie wniosków do KRS,
 • Pomoc w uzyskaniu koncesji, zezwoleń,
 • Zaskarżanie uchwał organów spółek,
 • Reprezentacja przed organami administracji publicznej, sądami i trybunałami,
 • Prawo własności intelektualnej,
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
 • Ochrona praw konkurencji i konsumenta.

Zapytaj o swoją sprawę, napisz do nas e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń tel. 608-337-142

X. PRAWO ADMINISTRACYJNE

Przykładowe obszary praktyki Kancelarii:

 • Reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,
 • Decyzje administracyjne, koncesje, pozwolenia,
 • Pomoc w realizacji inwestycji budowlanych,
 • Dotacje z funduszy Unii Europejskiej,
 • Prawo podatkowe,
 • Wywłaszczenia, reprywatyzacja,
 • Postępowanie w sprawach wywłaszczenia na podstawie tzw. „Dekretu Bieruta”,
 • Odszkodowania za pozostawione mienie zabużańskie,
 • Sprawy cudzoziemców.

Zapytaj o swoją sprawę, napisz do nas e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń tel. 608-337-142


XI. PRAWO KONSTYTUCYJNE

Przykładowe obszary praktyki Kancelarii:

 • Wnoszenie skarg do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych, na podstawie których sąd lub organ administracji orzekł ostatecznie,


Zapytaj o swoją sprawę, napisz do nas e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń tel. 608-337-142