Karol Miłkowski

Kancelaria Radcy Prawnego

Zespół

Karol Miłkowski jest absolwentem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również studia ekonomiczne na UW. Od 2011 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył trzyletnią aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i pomyślnie zdał egzamin zawodowy uzyskując tytuł radcy prawnego.

Radca prawny Karol Miłkowski posiada doświadczenie i uprawnienia do reprezentacji oraz obrony klientów przed wszystkimi organami administracji publicznej, sądami i trybunałami w tym także przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Stanu. Reprezentuje także Klientów przed międzynarodowymi organami sprawiedliwości,
w szczególności Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka z siedzibą w Sztrasburgu.

Doświadczenie i wiedzę radcy prawnego Karola Miłkowskiego potwierdza wiele spraw zakończonych sukcesem naszych Klientów, między innymi z zakresu spraw deweloperskich, odszkodowań, egzekucji należności, regulowania stanu prawnego nieruchomości, spadków, spraw rodzinnych, spraw gospodarczych i wielu innych.

Kancelaria zatrudnia i współpracuje z cenionymi na rynku prawniczym radcami prawnymi, adwokatami, doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi, notariuszami, komornikami sądowymi, pracownikami naukowymi, tłumaczami oraz aplikantami.

Doświadczenie i wiedza zespołu kancelarii pozwala na świadczenie pomocy prawnej w wielu dziedzinach prawa.